C U R R I C U L U M    V I T A E

(zawodowe)

Imię i nazwisko: Bogdan  Joachim  Łowiec

Adres korespondencyjny:     05-802 Pruszków, ul. Twarda 9
tel. (22) 7595928, 0 399 029 092 0.501217440, fax (22) 7595928
e-mail: boi@lowiec.eubogdan@lowiec.eu

Wykształcenie:
Politechnika Białostocka, Instytut Budownictwa Lądowego / 1976 r.
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania / 1981 r.

Doświadczenie zawodowe:  ponad 37 lat praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach budowlanych, pracowniach projektowych i przy obsłudze inwestycji, w tym około 15 lat na stanowiskach kierowniczych, a od 1988 roku prowadzę działalność gospodarczą związaną z wykonawstwem budowlanym, obsługą inwestycji, doradztwem i projektowaniem, wykonuję też oceny techniczne, ekspertyzy, wyceny i kosztorysy.
Wykonuję też ekspertyzy, oceny techniczne, nadzory prac na wysokościach wykonywanych przez grupy alpinistyczne.

Posiadam uprawnienie budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcje budowlane w zakresie projektowania i wykonywania robót, nadzoru i oceny technicznej budynków i budowli bez ograniczeń ( St-280/81) oraz uprawnienia do prowadzenia robót w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno -inżynieryjnej (Bł/99/73).
Jestem członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa (MAZ/BO/5318/02).
Posiadam też uprawnienia konserwatorskie do kierowania pracami budowlanymi w obiektach zabytkowych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Nr 516).

Posiadam również znajomość wycen nieruchomości, umiejętność sporządzania biznes planów i wniosków pomocowych z funduszy strukturalnych UE.

 

 

Bogdan J. Łowiec