L I S T A    R E F E R E N C J I

W okresie działalności firmy wykonaliśmy szereg realizacji, ważniejsze z nich to:

1) Odbudowa i modernizacja zabytkowego budynku przemysłowego z przeznaczeniem na cele biurowe. Obiekt wykonany pod nadzorem Konserwatora Zabytków, w pełnym zakresie we wszystkich branżach, łącznie z wyposażeniem i meblami.
Kubatura ok. 11.000 m3, powierzchnia ok. 2.500 m2.
Adres obiektu: Warszawa ul.Kasprzaka 25.
Inwestor :"Gazownia Warszawska".

2) Roboty remontowe konserwatorskie w budynku zabytkowym "system IV" Muzeum Gazownictwa : fragmenty murów, pokrycia, posadzki, uzupełnienie stolarki i ślusarki.
Kubatura obiektu : 13.000 m3
Adres obiektu : Warszawa ul.Kasprzaka 25.
Inwestor :" Gazownia Warszawska".

3) Roboty zabezpieczające - konserwatorskie ; konstrukcja dachu, pokrycie , mury i stropy w pałacu w stylu eklektycznym będącym zabytkiem w m. Wola Chojnata .
Kubatura obiektu : ok. 9.500 m3 Powierzchnia ok. 1.200 m2.
Adres obiektu : Wola Chojnata woj. łódzkie.
Inwestor osoba prywatna.

4) Modernizacja ciągów komunikacyjnych, hali wejściowych i wejść w biurowcu i adaptacja pomieszczeń dla potrzeb biura handlowego. Przedsięwzięcie wykonane kompleksowo we wszystkich branżach. Powierzchnia ok. 350 m2.
Adres obiektu: Warszawa ul.Kolska 21.
Inwestor : PHZ "BUMAR

5) Budowa dwóch hal przemysłowych o konstrukcji stalowej, z częścią administracyjno- socjalną. Obiekt wykonany kompleksowo we wszystkich branżach.
Kubatura ok. 16.000 m3, powierzchnia ok. 3.600 m2.
Adres obiektu :Warszawa ul.Marynarska 12.
Inwestor : S-nia "Mazowszanka".

6) Dokumentacja techniczna architektoniczno-budowlana zabytkowego budynku administracyjnego z Zespołu Pudlingarni i Walcowni w Selpi.
Kubatura budynku ok. 3.000 m3
Adres obiektu : m. Selpia
Inwestor : Muzeum Techniki w Warszawie

7) Pełnienie obowiązków Inwestora zastępczego remontów zespołu kuchni i obiektów zaplecza technicznego w Szpitalu Praskim w Warszawie.
Kubatura obiektu ok. 2.500 m3
Adres obiektu : ul.Świerczewskiego 87
Inwestor : ZOZ Warszawa-Praga Północ.

8) Nadzory Inwestorskie przy realizacji remontów budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Kubatura budynków ok. 7.000 m3
Adres obiektu : Warszawa ul.Mazowiecka 14 i Traugutta 7/9
Inwestor : Bank Handlowy SA w Warszawie.

9) Pełnienie obowiązków Inwestora zastępczego przy remontach moderniza-cyjnych budynków i lokali usługowych.
Inwestor : PP "ORBIS" w Warszawie.

10) Wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza sanitarnego zespołu ośrodka wypoczynkowego.
Adres obiektu : Ośrodek PAP w Zegrzu.
Inwestor : PAP w Warszawie.

11) Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji lokali usługowych z przebudową.
Łączna powierzchnia : ok. 2.500 m2
Adresy obiektów : Warszawa ul.Świętokrzyska 20, Oddz.Giżycko i Puławy.
Inwestor : PP " ORBIS" w Warszawie.

12) Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego ; dach, klatki schodowe, stolarka, częściowe podbijanie fundamentów.
Kubatura obiektu : ok.5.000 m3
Adres obiektu : Warszawa ul.Złocienia 3.
Inwestor : "PEKAES" Warszawa .

13) Budowa rezydencji mieszkalnej z basenem w bardzo wysokim standardzie. Projekt i wykonanie.
Kubatura 3.200 m3, powierzchnia 450 m2.
Adres obiektu: Magdalenka k/Warszawy ul.Słoneczna 5.
Inwestor: osoba prywatna.

14) Budowa rezydencji mieszkalnej wykonana kompleksowo. Projekt i wykona-wstwo.
Kubatura 1.500 m3, powierzchnia 270 m2.
Adres obiektu :Piaseczno ul.E.Plater 24.
Inwestor : osoba prywatna.

15) Modernizacja budynku biurowego : elewacje, wejście główne, hal wejściowy, ciągi komunikacyjne, zespoły sanitarne, pokoje biurowe. Wykonanie kompleksowe we wszystkich branżach.
Kubatura ok. 11.500 m3, powierzchnia ok. 3.200 m2.
Adres obiektu: Warszawa ul.Jagiellońska 60.
Inwestor : Instytut Transp.Samochod.

16) Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku biurowym z przezna- czeniem na potrzeby oddziału banku i biura maklerskiego. Pomieszczenia wykonane w wysokim bardzo standardzie z wyposażeniem i meblami.
Wykonanie kompleksowe łącznie z projektem. Powierzchnia ok. 800 m2.
Adres obiektu :Warszawa ul. Krucza 38/42.
Inwestor : Bank Rozwoju Eksportu S.A.

17) Modernizacja pomieszczeń hali przemysłowej dla potrzeb salonu sprzedaży samochodów i biura obsługi klienta w stacji obsługi samochodów.
Powierzchnia ok. 600 m2 , wykonanie kompleksowe.
Adres obiektu : Warszawa ul. Stawki 2a.
Inwestor : S-ka " DECAR".

18) Modernizacja pomieszczeń biura obsługi klienta w stacji obsługi samo-chodów wykonana kompleksowo łącznie z projektem. Powierzchnia ok. 350 m2.
Adres obiektu :Warszawa ul.Połczyńska 33.
Inwestor : S-ka "MOTO-TRANSUS".

19) Rozbudowa i modernizacja rezydencji mieszkalnej, wykonana kompleksowo we wszystkich branżach.
Kubatura ok. 2.100 m3, powierzchnia ok. 320 m2.
Adres obiektu: Zalesie Dolne k/Warszawy ul.Jałowcowa 1.
Inwestor : Szwajcarska f-ma " ALKIMPEX-EST."

20) Budowa budynku mieszkalnego z pracowniami twórczymi ; stany surowe, przyłącza, poziomy kanalizacyjne, ogrodzenie, elewacje.
Kubatura ok. 2.700 m3, powierzchnia ok. 380 m2.
Adres obiektu : Piastów ul. Sienkiewicza dz. nr 226.
Inwestor : osoba prywatna.

21) Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej; stany surowe i pokrycie.
Kubatura ok. 900 m3, powierzchnia ok. 250 m2.
Adres obiektu :Warszawa ul. Bohdziewicza 1.
Inwestor : osoba prywatna.

22) Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i modernizacja budynku warsztatowego, projekt i wykonanie kompleksowe we wszystkich branżach.
Kubatura obiektu ok. 1.500 m3, powierzchnia 340 m2.
Adres obiektu: Pruszków ul.Twarda 9.
Inwestor : osoba prywatna.

23) Budowa budynku mieszkalnego wolnostojącego, stany surowe i ogrodzenie.
Kubatura ok. 800 m2, powierzchnia 270 m2.
Adres obiektu :Ząbki ul. Projektowana dz.nr. 66/2.
Inwestor : osoba prywatna.

24) Modernizacja budynku biurowego; ciągi komunikacyjne, sanitariaty, hal główny, sanitariaty, pokoje biurowe. Wykonanie kompleksowe we wszystkich branżach.
Powierzchnia ok. 900 m2.
Adres obiektu: Wołomin ul. Geodetów 1.
Inwestor: ZSB WOŁOMIN S.A.

25) Budowa dwóch budynków mieszkalnych wolnostojących ; stany surowe.
Kubatura ok. 1.800 m , powierzchnia ok. 480 m2.
Adres obiektu: Stara Miłosna k/ Warszawy .
Inwestor : osoba prywatna.

26) Budowa parkingów dla samochodów osobowych i małej architektury w osiedlu mieszkaniowym. Powierzchnia parkingów ok. 2000 m2.
Adres obiektu: Ursynów - Stokłosy .
Inwestor : S.M. " STOKŁOSY".

27) Budowa ogrodzeń z elementów prefabrykowanych żelbetowych z niawlację terenu. Długość ogrodzenia ok. 800 m.
Adres obiektu : Warszawa ul.Mszczonowska 5.
Inwestor : PKP LokomotywowniaWarszawa-Ochota.

28) Budowa budynku warsztatowego i rozbudowa budynku socjalnego wykonana kompleksowo we wszystkich branżach, łącznie z projektem.
Kubatura ok. 1.200 m2, powierzchnia ok. 370 m2.
Adres obiektu : Warszawa ul.Baletowa 4 .
Inwestor : osoba prywatna.

29) Remont i modernizacja pomieszczeń biurowych wykonana kompleksowo.Powierzchnia ok. 300 m2.
Adres obiektu :Warszawa ul.Ludna 4.
Inwestor : PZ "DECOR-PUBLIDECOR".

30) Budowa budynku mieszkalnego wolnostojącego; stan surowy , szambo i przyłącza.
Kubatura ok. 850 m3 , powierzchnia ok.270 m2.
Adres obiektu : Łomianki - Dąbrowa ul.Konwaljowa 12.
Inwestor : osoba prywatna.

31) Rozbudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wolnostojącego; pokrycie, elewacja, tarasy, sanitariaty, drogi, ogrodzenie, bramy, oświetlenie. Kubatura ok. 600 m3, powierzchnia ok. 200 m2.
Adres obiektu: Wilga ul. Droga Księżycowa 1338.
Inwestor : osoba prywatna.

32) Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przemysłowych na sale konsump-cyjne, restauracyjną i kawiarnianą z zapleczem kuchennym, wykonanie kompleksowe we wszystkich branżach. Powierzchnia ok. 300 m3.
Adres obiektu: Warszawa ul. Konstruktorska 4.
Inwestor : Agencja Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

33) Modernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego; elewacje, tarasy, pokrycie, garaż, wrota, oświetlenie, drogi i podjazdy.
Adres obiektu: Warszawa ul. Cieplarniana 38a.
Inwestor: osoba prywatna.

34) Elewacja z ociepleniem i dach budynku mieszkalnego jednorodzinnego .
Kubatura ok.800 m3.
Adres obiektu :Warszawa ul.Wilanowska 171.
Inwestor :F-ma "FINNMARCOM".

35) Modernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego:remont i przebudowa wnętrza, instalacje, dach , elewacje, ogrodzenie, drogi .
Kubatura ok. 1.000 m3, powierzchnia ok. 400 m2.
Adres obiektu:Warszawa ul.Izerska 2.
Inwestor : F-ma "STERN-EXPERT".

36) Adaptacje poddaszy na cele mieszkalne. Wykonane kompleksowo, łącznie z projektem. Powierzchnie od 80 do 300 m2.
Adresy obiektów: Warszawa ul.ul. Sielecka 10, Morszczyńska 54, Iwicka 12, Puławska 27, Czerska 26/28.
Inwestorzy : osoby prywatne.

37) Podłogi techniczne do instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniach central telekomunikacyjnych - podwykonastwo dla f-my RC Polska.
Adres obiektu: Warszawa ul.Barbary 2.
Inwestor : Telekomunikacja Polska S.A.

38) Raboty tynkarskie, izolacje i posadzki w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Powierzchnia domu ok. 220 m2.
Adres obiektu: Radzymin ul.POW 11.
Inwestor : osoba prywatna.

39) Remont dachu i elewacji budynku biurowego.
Kubatura ok. 8.000 m3.
Adres obiektu : Warszawa, ul.Śniadeckich 17.
Inwestor : ADMI-SOSM W-wa.

40) Modernizacja sanitariatów i remont pomieszczeń biurowych. Powierzchnia ok.120 m2.
Adres obiektu : Warszawa ul.17 stycznia 32/F3.
Inwestor : CARGOFORTE Sp z o.o.

41) Roboty wykończeniowe i elewacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Kubatura : 984 m3 Powierzchnia : 328 m2.
Adres obiektu : Warszawa ul.Czeremchowa 41a.
Inwestor : osoba prywatna.

42) Roboty wykończeniowe, elewacje i pokrycie budynku mieszkalnego dwurodzinnego.
Kubatura : 1.750 m3. Powierzchnia : 620 m2.
Adres obiektu : Konstancin Jeziorna ul.Saneczkowa 24a.
Inwestor :osoba prywatna.

43) Demontaże balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, projektyodtworzenia balkonów zabytkowych na terenie starej Pragi.
Adresy obiektów :ul.ul. Okrzei 22,26,30, Jagiellońska 14,20,22, Kłopotowskiego 30, Sprzeczna 8.
Inwestor : Zarząd Budynków Komunalnych Warszawa Praga-Północ.

44) Roboty wykończeniowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego ; suche tynki, posadzki, stolarka i instalacje elektryczne.
Adres obiektu : ul.Słoneczna 10 w Podkowie Leśnej.
Inwestor : osoba prywatna.

45) Adaptacja pomieszczeń przemysłowych na laboratoria ; rozbiórki, murowe, tynki, suche tynki, posadzki, malarskie instalacje elektryczne i sanitarne.
Powierzchnia ok. 150 m2.
Adres obiektu : Warszawa ul. Prosta 43.
Inwestor : "POLAM WARSZAWA" SA

46) Roboty wykończeniowe budynku mieszkalnego ; suche tynki, podłogi, okładziny, posadzki, malowania . Powierzchnia ok. 150 m2.
Adres obiektu : Hornówek 16 k/Izabelina.
Inwestor : osoba prywatna.

47) Docieplenia budynku mieszkalnego, tynki elewacji , okładziny, schody. Wiata garażowa.Kubatura bydynku ok. 900 m3.
Adres obiektu : Pruszków ul. Sadowa 58a.
Inwestor : osoba prywatna.

48) Administracja i konserwacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego , w czasie od 1992 do 1996 r.
Kubatura budynku : ok. 4.500 m3.
Adres obiektu : Warszawa ul. Złocienia 3.
Inwestor : PEKAES AUTOTRANSPORT.

49) Remont hali rozlewni browaru; roboty odgrzybieniowe, naprawa konstrukcji mycie ciśnieniowe i malowanie. Prace wykonywane przy czynnej produkcji , metodą alpinistyczną.
Kubatura budynku : 45.000 m3.
Adres obiektu : Warka ul.Gośniewska 27 a. Podwykonawca f-my" Alpspec" W-wa
Inwestor : Browary "WARKA" Sp. z o.o.

50) Projekt i modernizacja budynku zabytkowego budynku mieszkalnego ; rozbudowa i modernizacja. Kubatura obiektu : ok. 850 m3
Adres obiektu : Konstancin ul.Piasta 43.
Inwestor : osoba prywatna.

51) Podkłady pod posadzki i posadzki w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i montaż stolarki.
Kubatura budynku : 700 m3
Adres obiektu : Warszawa ul. Sarabandy 10.
Inwestor : osoba prywatna.

52) Adaptacja poddasza na cele mieszkalne, roboty wykończeniowe ; ścinki k-g, suche tynki, podłogi, malowania i instalacje.
Powierzchnia : ok. 130 m2
Adres obiektu : Warszawa ul. Zaciszna 10.
Inwestor : osoba prywatna.

53) Kanały instalacyjne o konstrukcji żelbetowej o wymiarach i rampy peronowe w hali całopociągowej - stacja Olszynka Grochowska.
Adres obiektu : Warszawa ul.Chłopickiego. Podwykonawca : PRK-7 "WARKOM".

54) Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego , stany surowe, tynki, posadzki, pokrycie, elewacja.
Kubatura budynku : 650 m3
Adres obiektu : Brwinów ul.Boczna 4.
Inwestor : osoba prywatna.

55) Odbudowa części budynku administrac.-socjalnego i remont pomieszczeń w części istniejącej budynku i budynku hali napraw.
Kubatura budynku : ok. 1.000 m3
Adres obiektu : Powsin ul. Przyczółkowa 32.
Inwestor : CARCADE INVEST S.A.

56) Remont kapitalny apartementu mieszkalnego w budynku zabytkowym ; Pałac Krasińskich : rozbiórki, ściany , stalarka , tynki, podłogi, sztukaterie, malowania, itp. Powierzchnia ok.140 m2.
Adres obiektu : Warszawa ul. Okólnik 9a .
Inwestor : osoba prywatna .

57) Rozbudowa rezydencji mieszkalnej - projekt i realizacja stanów surowych, roboty wykończeniowe w wysokim standardzie. Koordynacja całości budowy wszystkie branże i rodzaje robót.
Kubatura ok. 1400 m3.
Adres obiektu : Sękocin Las ul.Słoneczna 5.
Inwestor : osoba prywatna .

58) Remont i modernizacja salonu wystawowego i sprzedaży samochodów.
Powierzchnia ok. 70 m2.
Adres obiektu : Warszawa, ul.Jagiellońska 53.
Inwestor : EURO AMERICAN KONCORSJUM.

59) Nadzór remont konserwatorskiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zabytkowego ; dach, tarasy, balkony, elewacja.
Kubatura budynku : 11.000 m2
Adres budynku : Warszawa ul.Boya 4
Inwestor :Wspólnota Mieszkaniowa Boya 4

60) Konsultacje konserwatorskie przy przebudowie ogrodzenia zabytkowego Muzeum Narodowego w Warszawie.
Adres obiektu: Warszawa ul.Al.Jerozolimskie. Zamawiający : F-ma " MODUS"

61) Projekt aranżacji wnętrz budynku biurowego i realizacja ( kompletacja mebli, zieleń, inne ).
Powierzchnia użytkowa ok.1500 m2.
Adres obiektu : W-wa ul. Jagiellońska 78
Inwestor : Biuro Geologiczne "Geonafta".

62) Modernizacja i przebudowa apartamentu mieszkalnego, roboty budowlane i instalacyjne w wysokim standardzie - projekt i wykonanie.
Powierzchnia użytkowa ok. 90 m2.
Adres obiektu : ul.Marokańska 18
Inwestor : osoba prywatna.

63) Podbijanie fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Kubatura budynku ok.2600 m3.
Adres obiektu :ul. Orzechowska 4
Inwestor : Spółdz.Mieszk."Spójnia".

64) Zabudowa pomieszczeń kasowych - projekt techniczny i wykonanie.
Adres obiektu : Al. Szucha 9
Inwestor : Bank Współprcay Europejskiej.

65) Projekt i wykonanie budynku mieszkalnego z usługami "pod klucz".
Kubatura budynku : 1100 m3
Adres obiektu :Konstancin Jeziorna ul. Piłdsudskiego 26
Inwestor : osoba prywatna.

66) Rozbudowa budynku biurowego w zakresie "pod klucz".
Kubatura budynku : 700 m3
Adres obiektu : Warszawa ul. Szańcowa 25
Inwestor : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "PARPA".

67) Remont i docieplenie elewacji budynku biurowego.
Kubatura budynku : ok. 1200 m3
Adres obiektu : Powsin ul. Przyczółkowa 25
Inwestor : Inwest S.A.

68) Przebudowa i wykończenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Kubatura ok. 800 m3
Adres obiektu : Nowa Iwiczna ul. Niezapominajki 8
Inwestor : osoba prywatna.

69) Budowa bydynku mieszkalnego jednorodzinnego z robotami wykończeniowymi i instalacjami.
Kubatura budynku ok. 850 m3
Adres obiektu : Baniocha k/Góra Kalwaria
Inwestor : osoba prywatna.

70) Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej i technologicznej adaptacji budynku przemysłowego dla produkcji kosmetyków z częścią socjalno-biourową.
Kubatura budynku : 3000 m3
Adres obiektu : Łomianki ul. Kolejowa 17a.
Inwestor : Unikolor S.A.

71) Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej izolacji kondygnacji podziemnych i remontu elewacji z okładzin kamiennych budynku Hotelu Grand.
Kubatura obiektu : 90000 m3
Adres obiektu : Warszawa ul. Krucza 28
Inwestor : Orbis S.A.

72) Remont tarasów (izolacje, posadzki) w apartamentowcu przy ul. Limanowskiego 17 w Warszawie.
Powierzchnia tarasów 75 m2
Inwestor : osoba prywatna

73) Remont segmentu mieszkalnego przy ul. Algierskiej 19p ; malowania, naprawa izolacji i posadzek tarasów.
Powierzchnia segmentu około 280 m2.
Inwestor: osoba prywatna.

74) Remont kapitalny konserwatorski i modernizacja zabytkowego pałacu w Woli Chojnata gm. Biała Rawska.
Powierzchnia obiektu 1850 m2.
Inwestor: osoba prywatna.

75) Budowa budynku pensjonatowego z oryginalnym łamanym dachem pokrytym wiórem osikowym, dróg i parkingów w miejscowości Wola Chojnata gm. Biała Rawska.
Kubatura obiektu 2324 m2
Inwestor : osoba prywatna.

75) Rekonstrukcja drewnianej kapliczki z bala z pokryciem wiórem osikowym.
W miejscowości Wola Chojnata gm. Biała Rawska.
Inwestor: osoba prywatna.

Wykonaliśmy też kilkanaście innych mniejszych realizacji remontów, adaptacji, modernizacji, przebudów itp. w obiektach mieszkalnych, biurowych, handlowych i usługowych.

Wspólpracujemy też z kilkoma Zarządcami Nieruchomości i kilkunastoma Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie przygotowywania dokumentacji technicznej, kosztorysowej, przeglądów technicznych i nadzorów przy remontach budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie.