I N F O R M A C J E    O    F I R M I E

   Jesteśmy przedsiębiorstwem budowlanym obecnym na
rynku od 1988 r. Oferujemy usługi wykonawstwa budowlanego
w zakresie budownictwa:

 • ogólnego
 • mieszkaniowego
 • przemysłowego
 • robót konserwatorskich obiektów zabytkowych

   Wykonujemy zarówno roboty inwestycyjne, remonty
i modernizacje we wszystkich branżach i rodzajach robót. 

   Średni stan załogi zatrudnionej na budowach to około 40 do 60 pracowników, w tym 2-3 osoby nadzoru technicznego oraz 2 osoby w administracji.

   Współpracujemy na stałe z wyspecjalizowanymi firmami
i specjalistami różnych branż, co pozwala nam na przyjęcie
do realizacji kompletnych zleceń i wykonania zadań w dowolnym zakresie również "pod klucz".

   Dysponujemy również pracownią projektową, w związku
z czym mamy możliwości wykonania niezbędnej dokumentacji technicznej w zakresie wykonywanych usług w tym:

 • projekty architektoniczno-budowlane i branżowe
 • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane
  i konstrukcyjne
 • inwentaryzacje obiektów zabytkowych
 • oceny stanu technicznego budynków i budowli
 • kosztorysowanie i wyceny robót
 • nadzory autorskie i inwestorskie

   Gwarantujemy rzetelność i wysoką jakość robót, nowe technologie, terminowość i umiarkowane ceny.

  Oferujemy także usługi techniczne w zakresie:

 • kontroli okresowych budynków i budowli (przeglądów 1-roczych i 5-letnich)
 • audytów i opinii technicznych, ocen stanu technicznego budynków i poszczególnych elementów konstrukcji
 • nadzorów technicznych, inwestorskich i konserwatorskich
 • kontroli i odbiorów budów i robót w zakresie zgodności wykonania i jakości robót
 • sprawdzanie kosztorysów powykonawczych